Kácení máje - 1. 6. 2013

V sobotu 1. 6. 2013 v 16.00 h, kdy mělo oficiálně začít kácení máje, se nic nedělo, skoro nikdo na smluveném místě nebyl. Důvodem byl déšť, který se chvíli předtím spustil. Naštěstí šlo o přeháňku, a tak pomalu přestávalo pršet a během pár minut přestalo úplně, a tak se lidé pomalu začali scházet. A májka se začala připravovat na pokácení. Nejdříve se muselo z májky odmotat pletivo. Nevím, co bylo jednodušší, omotávat májku nebo ji odmotávat? Této práce se ujali mladí hasiči.  Mezitím se příchozí bavili pohledem na "káceče", povídáním mezi sebou, děti pobíhaly nebo si hrály s kruhem "hula hop". Když bylo pletivo odmotáno, na řadu přišly rámová pila a sekyrka. Silní muži řezali a řezali a řezali, až nakonec májka padla jako podťatá. Zachované krepové růžičky z ozdobného věnce byly rozebrány na památku. Kůl z májky byl rozřezán na kusy a odnesen k ohništi k hospodě U hajného. Vršek májky tvořil základ ohně, u kterého si postupně všichni účastníci opekli buřtíky, které dostávali všichni zdarma. Děti měly navíc zdarma i kofolu. Mezitím se na víceúčelovém hřišti někteří nedočkavci již začali chystat na oblíbený zápas rodičů proti dětem. Naplánované byly sice ještě disciplíny pro děti a volejbal, ale pro zmáčené povrchy hřiště i trávníků, se od těchto aktivit upustilo. Na hřišti se při fotbálku vystřídali snad všichni. Upocení, udýchaní, vysmátí a spokojení, tak vypadali malí i velcí fotbalisté, když odcházeli skoro za tmy ze hřiště. Mládež to nám "moudřejším" opět natřela, a to v poměru 9 : 7. A to si opět žádá odvetu. Rodiče s dětmi začali odcházet do svých domovů, plnoletí zůstávali i nadále v příjemném prostředí u zlatavého moku.