Vežecké košt - 1. ročník - 26. 1. 2013

 V sobotu 26. ledna 2013 od 15.00 h proběhl 1. ročník Vežeckého koštu slivovice a domácích klobás - jako doprovodné soutěže. Košt se konal v hospodě U hajného. Týden před akcí byly rozdány do schránek pozvánky s návratkou, na základě které mohl každý přihlásit svůj vzorek pálenky do soutěže. Protože se vrátil pouze nepatrný počet návratek, byly trochu obavy, jak celá akce dopadne. Příjem vzorků probíhal v sobotu na místě samém již od 12.30 do 14.00 hod., aby do začátku akce byl čas připravit vzorky k soutěži. Někteří účastníci nosili po dvou vzorcích, někdo přinesl jeden, někteří vzorek poslali po svém známém, aniž se osobně zúčastnili hodnocení. Košt byl zahájen asi s 10minutovým zpožděním, kdy 15 hodnotitelům byly vysvětleny podmínky a způsob hodnocení 20 přijatých vzorků, nastíněn průběh celého koštu a seznámeno s cenami, které čekaly na ty nejlepší. Každý hodnotitel obdržel kartičku, na které měl mimo svého jména 2 tabulky potřebné k hodnocení. Největší tabulka se týkala hodnocení pálenek, kde se známkovaly (nejlepší známka 5 bodů a nejhorší 1 bod) vůně, chuť a tipoval druh ovoce, ze kterého je chutný mok vypálen. Druhá menší tabulka se týkala hodnocení klobás. Ochutnávalo se v blocích po 5 za sebou jdoucích vzorcích. Po každém bloku byla přestávka na srovnání chutí. V průběhu ochutnávání i přestávek byly k dispozici pro zajídání kromě chleba, špek, anglická slanina, klobásky a korbáčiky. Po zvládnutí 10 vzorků nastal čas pro hodnocení domácích klobás. Této soutěže se zúčastnili 3 amatérští odborníci. Postupně hodnotitelé ochutnali všechny vzorky a našli své favority. V krátkém programu také vystoupili letečtí modeláři z Břestu, kteří předvedli malé letecké vystoupení v místnosti s malou "beruškou". Přes 3 hodiny se ochutnávalo, diskutovalo a zapisovalo, až byl zdolán poslední 20. vzorek. Na závěr ještě někteří hodnotitelé požádali o doplňující vzorky, aby si byli svým rozhodnutím úplně jisti. Kartičky byly posbírány a nastal čas pro sčítání a odčítání, násobení a dělení. Po matematické půlhodince bylo vše jasno a mohlo dojít ke konečnému vyhlášení všech vítězů. Nejdříve došlo k hodnocení domácích klobás, kde vítězem se stal Vladimír Novák, který si kromě diplomu odnesl i symbolickou cenu v podobě skleněného prasátka. Vyhodnocování pálenek trvalo trochu déle, protože se začínalo od 5. míst, na kterých se umístilo několik účastníků. Na pomyslné bedně vítězů se pak postavili na 3. místo Zbyněk Gája s višňovicí, 2. místo obsadil Břetislav Jelínek s meruňkovicí a vítězem a majitelem putovního poháru se na rok stal Aleš Bosák - také s meruňkovicí. No a z určování pálenek nakonec vítězně vyšel s počtem 18 uhodnutých vzorků ze 20 Marcel Majda, který si za vítězství odnesl cenu - necenu, a to celou tlačenku, kterou jako cenu věnoval Pavel Heichel. Necenu proto, že byla dána k dispozici, aby všichni přítomní mohli okoštovat, jak chutná "vítězství". A pak se jen sedělo, povídalo, popíjelo, pojídalo. . . .
Přihlášení.pdf (115,5 kB)
Výsledná tabulka-klobásy.pdf (137,2 kB)
Výsledná tabulka-pálenky.pdf (261,7 kB)
PRAVIDLA Vežeckého KOŠTU SLIVOVICE.doc (30,5 kB)