Cvičební fit "maratón" - 8. 3. 2014

 

Neobvyklé cvičební odpoledne pro dívky, mladší i starší ženy s názvem "Cvičební fit maratón" se konalo v sobotu 8. 3. od 14 h v "tělocvičně" v I. patře Obecního úřadu ve Věžkách. Toto cvičení bylo dárkem T.J. Sokola Věžky přítomným ženám k MDŽ. Dívky a ženy, které si přišly protáhnout tělo ve slíbených 4 hodinách cvičení - zumby, bodystylilngu, orientálního tance a aerobiku, do této akce vložily pouze jen a jen své fyzické síly. Organizátorkou a zároveň i garantem této akce byla starostka věžeckého Sokola Ivana Zavadilová. 

První hodina byla hodně zahřívací - zumba nenechala žádnou z přítomných cvičenek chladnou. S chutí se poddávaly rytmu Merengue, Reggaetonu, Salsy a dalších. Snažily se zachytit předváděné kroky příznivkyní tohoto cvičení Katky z Morkovic. Mnohá z nás při změně písniček sahala po ručníku a pití. 

Druhá hodina, vedená náčelnicí Sokola Kroměříž Inkou Koutnou, byla sice klidnější, zato však namáhavější, obsahovala posilovací a protahovací prvky. Ženy využívaly i cvičební pomůcky, např. gumy a malé overbaly. 

Třetí hodinka byla v rytmech orientu. Vedoucí souboru orientálního tance Martina Perútková předvedla 2 ukázky netradičního vystoupení. Nejprve jsme shlédly krátké taneční vystoupení, abychom si mohly představit, jaké prvky pohybu nás čekají. A pak jsme se snažily zvládnout krokové prvky a třasavé pohyby, zvané šimi. Při cvičení se ozýval občas cinkot penízkového šátku, které připravené cvičenky měly kolem boků. Na závěr, za výdrž a snahu naučit se taneční prvky, které vypadají jednoduše, ale zdaleka nejsou, nám byl vedoucí Martinou ukázán tanec s červenými křídly Bohyně Isis. Tento tanec je velice efektivní a smyslný, neboť křídla se klenou podél celého těla tanečnice. 

Venku se setmělo a na řadu přišel aerobik a s ním ještě jednou Inka Koutná. Rytmické krokové variace a na závěr protahovací cvičení, bylo tím správným zakončením sobotního cvičení.

Na závěr všechny zúčastněné obdržely na památku Účastnické listy a oplatek na doplnění vydané energie. Všechny odcházely spokojené a příjemně unavené, a to bylo účelem této akce. 

Cvičení se přítomným věžeckým ženám natolik líbilo, že byla předběžně domluvena, v případě většímho zájmu ze strany žen, možnost od září 2014 zahájit cvičení pro ženy ve stylu aerobik-bodystyling. 

Opět lze jen litovat, že této nabídky nevyužilo více věžeckých žen, ale zase bylo milé, že času a benzínu nelitovaly a přijely si zacvičit ženy např. z Hradiska a Kroměříže.