Seniorské odpoledne - 18. 1. 2014

V sobotu 18. ledna byl již podruhé připraveno odpoledne pro naše seniory, na které zastupitelstvo obce uvolnilo ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 6000,- Kč na občerstvení. Na základě návratek se přihlásilo 44 seniorů, na poslední chvíli se někteří omluvili z důvodu nemoci či nečekaných návštěv, a tak se nakonec zúčastnilo 38 z nich. 

 

Po oficiálním zahájení v 15.00 hodin následoval připravený program. Jako první vystoupily děvčata ze Sokola Postoupky s krátkou vtipnou taneční kreací s názvem "Husí jezero". Po odlehčeném začátku následovala přednáška pracovníka Besipu p. Patika o chování seniorů v dopravě. Trvala sice hodinu, ale p. Patik byl vypravěčem vtipným a zábavným, takže i o tak vážném tématu sděloval poznatky poutavě a prokládal je úsměvnými historkami. Během jeho závěrečných slov se již připravovala děvčata ze Sokola Postoupky ke svému druhému a zároveň poslednímu tanečnímu vystoupení. Sálem se rozezněly tóny nám známé a velice oblíbené pohádky "Mrazík". A Sokolky svým originálním tanečním a cvičebním aranžmá opět vyvolaly na rtech úsměv. Než se připravil p. Gregor z Kroměříže ke své hudební produkci, tak ke slovu přišla kronikářka pí Prandorfiová, která přítomné seznámila se sbírkou pověstí vázající se k Věžkám, kterou napsali manželé Kořínkovi a pojmenovali ji "Kytička". Zájem o její výtisk mělo několik přítomných. Kronikářka si poznamenala jména a o možnosti šíření tohoto dílka, bude jednat s autory. Během celého odpoledne byly k dispozici 2 barevné a 4 černobílé výtisky "Kytičky". Po celou dobu hudební části, se ti, kteří netančili, mohli dívat na promítané fotky z akcí pro děti, které v minulosti pořádalo Sdružení pro rodiče a od r. 2012 pak Sokol Věžky. Fotky se promítaly opakovaně, takže každý měl možnost si je prohlédnout. V letošním roce pro poslech, zpěv či tanec přijel zahrát pan Gregor z Kroměříže, který hrál na klávesy a zpíval. Oproti loňsku se na tanečním parketu objevilo o hodně více milovníků tance. Obdivuhodný taneční výkon předváděli manželé Vrtiškovi z Vlčích Dolů. 

Naši starší spoluobčané, pochválili program a odcházeli spokojeni domů s tím, že se prý těší opět na příští setkání. A to opravdu těší!