Valná hromada T.J. Sokol Věžky

 

pátek 4. dubna 2014 od 18.00 h ve Věžkách, v hospodě U silnice, se sešli členové a hosté na Valné hromadě Sokola Věžky, který měl    ve vyvěšené pozvánce následující program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti - akce
4. Zpráva o hospodaření T.J. za rok 2013
5. Plán činnosti na rok 2014
6. Rozpočet na rok 2014
7. Diskuse - hosté, členové T.J.
8. Usnesení, závěr

Po oficiálním zahájení VH starostkou jednoty, byli přivítáni hosté - za SDH Věžky Ivanka Zavadilová, která dělala čest sboru a přišla v hasičské uniformě, dále trenér oddílu Ji Jitsu Zdeněk Železňák a adept na nového člena Vladimír Fochr, který vypomáhal nejen u některých náročnějších akcí, ale skoro pravidelně se účastní s dětmi organizovaných aktivit. Takových více.

Postupně byly projednány jednotlivé zprávy - v rámci nich přítomní uslyšeli i o činnosti oddílu sebeobrany, který by se měl představit veřejnosti na některé budoucí akci.

Byly schváleny plán činnosti a rozpočet na rok 2014. Pokud vyjdou všechny plánované aktivity, tak by jich mělo být ještě o něco více, než v roce 2013. Některé akce jsou již pravidelnými a pár jich bude nových, hlavně těch zaměřených na školní mládež.

V diskusi vystoupil host za SDH - Ivanka Zavadilová, která podpořila názor, že by spolky spolu měly spolupracovat a domluvit se na aktivitách předem, aby nedocházelo ke křížení akcí. Mimo jiné vyjádřila i obdiv nad tím, jak malý počet lidí stojí za sokolskými akcemi, kterých bylo v roce 2013 celkem 18 (vč. brigád a sběru železa).

Poté vystoupil Zdeněk Železňák, který sice trénuje oddíl registrovaný pod Sokolem Věžky, ale protože je členem Sokola Přemyslovice, tak je hostujícím trenérem. Nabídl možnost uspořádat country odpoledne a také kdykoliv vypomoci při zajištění programu akcí, což určitě bude přínosem pro zpestření těch "stálých" akcí.

Na závěr bylo schváleno usnesení plné přání a úkolů, které se snad většinou podaří splnit.

O občerstvení v průběhu jednání se postarali členové výboru, hlavně Pavel Heichel, který se bratrsky rozdělil o domácí tlačenku a další dobroty a Marcel Majda za kvalitní pitný režim. Za to jim patří velký dík.