Věžecké košt slivovice a klobás - 1. 2. 2014

 V sobotu 1. února 2014 od 15.00 h proběhl 2. ročník Vežeckého koštu slivovice a domácích klobás - jako doprovodné soutěže. Košt se konal v hospodě U hajného. 14 dní před akcí byly rozvěšeny plakáty i mimo obec, 4 dny před akcí byly rozdány do schránek pozvánky s návratkou, na základě které mohl každý přihlásit svůj vzorek pálenky do soutěže. Stejně jako vloni se opakovala situace, kdy se vrátil pouze nepatrný počet návratek, a tak byly trochu obavy, jak celá akce dopadne. Příjem vzorků probíhal v sobotu na místě samém již od 12.30 do 14.00 hod., aby do začátku akce byl čas připravit vzorky k soutěži. Někteří účastníci nosili po dvou vzorcích, někdo přinesl jeden, někteří vzorek poslali po svém známém, aniž se osobně zúčastnili hodnocení. Košt byl zahájen v 15.30 h, kdy 17 hodnotitelům byly vysvětleny podmínky a způsob hodnocení 17 přijatých vzorků, nastíněn průběh celého koštu a seznámeno s cenami, které čekaly na ty nejlepší. Každý hodnotitel obdržel kartičku, na které měl mimo svého jména 2 tabulky potřebné k hodnocení. Největší tabulka se týkala hodnocení pálenek, kde se známkovaly (nejlepší známka 5 bodů a nejhorší 1 bod) pálenky a tipoval druh ovoce, ze kterého byl chutný mok vypálen. Druhá, menší tabulka se týkala hodnocení klobás. Ochutnávalo se v blocích po 3 za sebou jdoucích vzorcích. Po každém bloku byla přestávka na srovnání chutí. V průběhu ochutnávání i přestávek byly k dispozici pro zajídání kromě chleba, sádlo, 2 druhy škvarků a drobné občerstvení z kuchyně manželů Zavřelových. Po zvládnutí 6 vzorků nastal čas pro hodnocení domácích klobás. Této soutěže se zúčastnili 3 amatérští odborníci z Věžek a 5 vzorků zaslal milovník dobrého jídla z Ratíškovic. Postupně hodnotitelé ochutnali všechny vzorky a našli své favority. V krátkém programu také vystoupili letečtí modeláři z Břestu, kteří předvedli malé letecké vystoupení v místnosti s malou "beruškou", tankem i "čtyřvrtulníčkem". Skoro 3 hodiny se ochutnávalo, diskutovalo a zapisovalo, až byl zdolán poslední 17. vzorek. Na závěr ještě někteří hodnotitelé požádali o doplňující vzorky, aby si byli svým rozhodnutím úplně jisti. Kartičky byly posbírány a nastal čas pro sčítání a odčítání, násobení a dělení. Pro rychlejší vyhodnocování letos pomohla technika, takže asi po 15 minutách bylo vše jasno a mohlo dojít ke konečnému vyhlášení všech vítězů. Nejdříve došlo k vyhlášení nejjemnějšího jazýčka, který poznal nejvíce vzorků. Tímto odborníkem se stala žena - Kristýna Zavřelová, která uhodla ze 17 vzorků 16. Vyhrála triko s kresbou "akademické malířky" Katky Zavadilové z Kroměříže. Ta graficky vyzdobila všechna trika, která byla rozdána jednotlivým vítězům. Potom přišlo na řadu vyhodnocení klobásek - 3. místo obsadil Pavel Heichel, 2. místo Jiří Krist z Ratíškovic a nejlepšími klobáskami se může pochlubit Marcel Majda. Tomu cena byla doručena následný den, protože vyhodnocení se nedočkal - rodinné povinnosti jej odvolaly ještě před tímto aktem. Vyhodnocování pálenek trvalo trochu déle, protože se začínalo od 17. místa, na kterých se umístilo několik účastníků. Po vyhodnocení výsledků soutěže byly se souhlasem přítomných provedeny mírné úpravy v pořadí. Na 4. a 5. místě se umístila slivovice Marcela Majdy a na 3. a 2. místě měl své slivovice Vladimír Novák, takže byl všemi přijat předložený návrh, na základě kterého na pomyslné bedně vítězů se pak postavili - na 3. místo Marcel Majda se slivovicí, 2. místo obsadil Vladimír Novák se slivovicí a vítězem a majitelem putovního poháru se na rok 2014 stal Kamil Gazda také se slivovicí. Ten cenu převzal až při pozdějším příchodu do hospody. Jeho překvapení, když byl přivítaný potleskem a pískotem, bylo veliké. A pak se jen sedělo, povídalo, popíjelo, pojídalo. . . .Nakonec se vyplnil význam této akce, na které šlo především o setkání lidí, kteří si mají o čem povídat a rádi se setkávají u dobrého moku a jídla.

Výsledky soutěže : Výsledky soutěže.jpg (1898810)                        Soutěž o nejlepší klobásu.jpg (1877802)