Drakiáda - 6.10.2012

Sobotní ráno bylo sice slunečné, ale úplně bez větru. Naštěstí se na travnatém pozemku za kostelem do začátku akce pěkně rozfoukalo, chvílemi zase ale až moc. Přípravy probíhaly již od 13 hodin-sokolíci postavili stánek, nanosili stůl, židle, lavice pro diváky, zapálili i potřebný oheň pro vytvoření popelu na pečení brambor. Ve stánku bylo organizátorské stanoviště a zároveň občerstvovací stanice, kde se vařil čaj pro děti, svařák pro dospělé a podávalo si i jiné nealko a alko. Postupně začali přicházet první účastníci. Majitelé draků, ať těch ručně vyrobených, tak i těch zakoupených, přihlásili nejdříve u organizátorského stanoviště svůj výtvor, dostali pořadové číslo, byli vyfoceni se svým dráčkem a pak mohli jít vyzkoušet jeho letecké schopnosti. Také děti, které přinesly svůj namalovaný obrázek, byly napsány na seznam a jejich výtvory byly vystaveny, aby i je mohli diváci obodovat. Od 15 hod. až do 16.30 h probíhala soutěž, kdy diváci hodnotili 14 draků různých podob a tvarů (bylo možné vidět stihačky, netopýra, . . ). Své tipy, jak na dračího vítěze, tak nejlepšího malíře, házeli do anketní krabičky. V průběhu soutěže se účastníkům občas nepodařilo dostat draka do vzduchu, občas se objevil i dvouhlavý drak - každý s jinou hlavou, jak se zamotaly šňůry dvou majitelů díky silnějšímu větru, který si s dráčky pohrával. Mezi tím se již tvořil popel a byl do něho vhozen kyblík brambor, aby mohli děti a i dospělí ochutnat nezdravě pečené brambory, ale které byly tááák dobré. V průběhu pouštění draka děti odbíhaly k ohni a vracely se s černými rukami od brambor. Později odpoledne se vítr trochu utišil a tak se nad Věžkama v klidu vznášely zakoupené výtvory. Mezitím probíhalo sčítání anketních lístků a přípravy na očekávané odměňování vítězů jednotlivých disciplín, které byly dopředu vyhlášeny. Na vyhlášení nastoupily přítomné děti do řady před organizátorský stánek, kde všechny dostaly za účast lízátko. A potom přešlo na vyhlašování těch nejlepších. Nejdříve přišla na řadu disciplína "O nejhezčího doma vytvořeného draka". Na 3. místě se umístili Vláďa a Terezka Novákovi. Ceny v podobě poháru, čokolády a diplomu přišel převzít starší sourozenec Vláďa. 2. místo obsadila Kristýnka Jakoubková, která obdržela stejné ceny, jen pohár byl trochu jiný - pro stříbné umístění. A nejvyšší stupeň vítězů připadl Kristýnce Slezákové, která kromě nejvyššího poháru, čokolády a diplomu, dostala i dětský šampus na oslavu. Následovalo společné focení oceněných. Pak následovalo vyhodnocení druhé vyhlášené soutěže "O nejhezčí obrázek létajícího draka", kterou jednoznačně vyhrál malý Ondřej Sigmund. Za svoji snahu byl oceněný dětským šampusem, čokoládou a nápaditým diplomem. Dále byly rozdány ceny navíc pro "Nejoblíbenějšího draka", který vyhrála Sofinka Havlásková, která dostala dětské pití, čokoládu a diplom. Zvláštní cenu za "Vytrvalost při pouštění draka" (od 13.30 až do 18.30 h) v podobě čokolády dostala Kateřinka Heichlová. Na závěr byla mezi děti rozdělena poslední čokoláda. Akce skončila s tím, že za rok se sejdeme zase. Všichni se rozešli, někteří více či méně spokojení, ale dá se říci, že se akce vydařila. Nutno podotknout, že do příští Drakiády  je co i ze strany organizátorů zlepšovat.