Otevření hřiště - 14. července 2012

Tato akce byla 2x odkládána.Nejdříve z důvodu nedodržení termínu úprav a potom z důvodu nepříznivého počasí. Bohužel toto počasí vydrželo i do tohoto slavnostního dne. V 15.15 byla slavnostně přetržena páska a nové víceúčelové hřiště bylo dáno k dispozici sportuchtivým občanům a mládeži.

Míčovými hrami prověřili hráči kvalitu hřiště a veškeré herní možnosti, a to od míčových dovedností až po volejbal, košíkovou a nakonec oblíbenou malou kopanou. Zde vyhráli ti lepší, a těmi byla mládež. Dříve narození se po porážce dávali dohromady a jak se lidově říká "lízali si rány". Přestože počasí bylo ubrečené, tak se otevření hřiště za silné účasti občanů vydařilo.