Šetrné zacházení s úlovky

Ne každá ulovená ryba rybářem je vrácena vodě tak, jak byla chycena.Když už se nám podaří úspěšně zdolat vysněného kapra, měli bychom také vědět,jak s rybou zacházet, abychom rybě co nejméně ublížili.

Konečné zdolávání

Začneme u poslední fáze zdolávání, kdy je kapr kousek od nás a my se ho snažíme navést do podběráku . Už v těchto chvílích dělají někteří chybu, když kapra podebírají dříve, než je dostatečně unaven. Rybu byste měli podebírat až tehdy, je-li kapr položený na bok. Pokud se takto ryba položí, většinou je připravena k podebrání.

Čas pro podebrání unaveného kapra

Správná volba podběráku

Používejte vždy dostatečně velký a hluboký podběrák z jemné síťoviny. Nedoporučuji staré typy s velkými oky a uzly. Jednotlivé uzlíky totiž nejsou šetrné a mohou poškrábat tělo ryby. Vždy je lepší nosit s sebou k vodě podběrák větší. Potom se nemůže stát, že budete soukat osmdesáticentimetrového kapra do klasického podběráku s rozpětím 50 cm. Při vytahování malým podběrákem se ryba akorát poplaší a potom je už jenom malý krůček k tomu, abyste o rybu nechtěně přišli. Také si dávejte pozor na správné uložení rybích ploutví v podběráku, neměly by se zamotat do síťoviny. Potom se špatně dostávají ven.

Správné podebrání kapra

Manipulace s kaprem na břehu

Když už je ulovená ryba v podběráku, je potřeba ji někam položit (nejlépe tak, aby se nám nemohla skutálet zpět do vody). Rybu vždy ukládejte na mokrou speciální podložku nebo alespoň do vlhké trávy. Na kapra se snažte sahat co nejjemněji. Čím více ho budete tisknout, tím více se vám bude vysmekávat. V tomto okamžiku samozřejmě následuje měření a vážení. I při tomto úkonu může dojít k poranění úlovku. Dávejte si pozor, aby vám ryba nespadla na zem - mohli by jste jí přihodit vnitřní zranění.

Focení

Tato operace se stala poslední dobou naprostou nutností a pravidlem. Už jen málokdo s sebou nenosí fotoaparát či kameru. Focení byste se měli snažit co nejvíce urychlit, abyste rybu zbytečně dlouho nemuseli nechávat mimo vodu. S kaprem se nikdy nefoťte ve stoje!!! Focení ve stoje je zásadní chyba, které se někteří kapraři obvykle dopouští. Spadne-li ryba z více jak 1 m výšky, může dojít k nebezpečnému vnitřnímu zranění. Proto s kaprem pózujte vždy v podřepu, v kleče, v leže či nějak jinak. Dávejte si také pozor, aby jste rybu nezranili například páskem hodinek

Správné focení v podřepu - nikdy se nefotíme ve stoje!

Vracení vodě

Když už jste si vše řádně zdokumentovali, u sportovních rybářů bývá zvykem velkého kapra pouštět zpět do svého rodného živlu. Pokud se tak rozhodnete učinit, neházejte rybu do vody z výšky, ani ji nedřete o zem. Vpusťte ji jemně do vody ze svých rukou. Jestliže jste to ještě nikdy nezkusili, zkuste to! Uvidíte, že vás bude hřát krásný pocit z toho, že jste rybě darovali život.

Ryby v rybníku Hráza

Podle informací, co za ryby zde bylo již chyceno, lze předpokládat, že se ve vodách rybníku Hráza vyskytují níže popsané druhy.. Pokud jste chytli ještě jinou rybku, napište mi, doplníme informace.
 

Kapr obecný

latinsky: Cyprinus carpio,  slovensky: Kapor obyčajný,   anglicky: Carp,  německy: Karpfen
řád: Máloostní, čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 40 let, pohlavní dospělost: 3-5. rok, doba rozmnožování: květen-červen
běžná velikost: 40-65 cm, maximum: 110cm
Kapr obecný je naše nejběžnější a nejznámější ryba tvořící pilíř českého rybníkářství a zároveň i druh nejčastěji vysazovaný do sportovních vod.


Lín obecný

latinsky: Tinca tinca , slovensky: Lieň obyčajný, anglicky: Tench, německy: Schleie
řád: Máloostní, čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 10 let, pohlavní dospělost: 3-4. rok, doba rozmnožování: květen-srpen
běžná velikost: 20-35 cm, maximum: 60 cm
Středně velká zelenavá ryba s jemnými šupinami pokrytými silnou vrstvou slizu. Žije v zarostlých stojatých vodách na celém našem území.
 

Amur bílý

latinsky: Ctenopharyngodon idella - Valenciennes, slovensky: Amur biely, anglicky: Grass carp, německy: Grasskarpfen
řád: Máloostní, čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 15 let, pohlavní dospělost: 3-11 let, doba rozmnožování: umělý výtěr
běžná velikost: 50-80 cm, 2-7 kg, maximum: 150 cm, 50 kg
Velká kaprovitá ryba s dlouhým tělem připomínajícím tlouště, známá svým výrazně býložravým způsobem obživy. U nás je nepůvodní - byla dovezena za účelem doplnění obsádek kaprových rybníků o druh živící se hrubší vegetací.
 

Cejn velký

latinsky: Abramis brama, slovensky: Pleskáč vysoký, anglicky: Bream, německy: Brassen, Brachsen
hovorově: plétna, malý cejn - zrcátko, vlaštovka, velký cejn - lopaťák
řád: Máloostní, čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 30 let, pohlavní dospělost: 4. rok, doba rozmnožování: duben-květen
běžná velikost: 30-45 cm, maximum: 90 cm
Hojná větší kaprovitá ryba s vysokým tělem obývající nížinné toky a teplejší stojaté vody. Je druhem, po němž bylo označeno nejspodnější (cejnové) pásmo toku našich řek.
 

Plotice obecná

latinsky: Rutilus rutilus, slovensky: Plotica obyčajná, anglicky: Roach, německy: Plötze, Rotauge
řád: Máloostní, čeleď: Kaprovití
potrava: všežravec
délka života: 18 let, pohlavní dospělost: 2-3. rok, doba rozmnožování: květen
běžná velikost: 15-30 cm, maximum: 50 cm
Menší stříbrně zbarvená ryba žijící ve většině našich vod od lipanového pásma níže. Vyskytuje se jak ve stojatých tak tekoucích vodách, živí se širokým spektrem potravy a je častým a oblíbeným úlovkem mnoha sportovních rybářů.

Okoun říční

latinsky: Perca fluviatilis, slovensky: Ostriež obyčajný, anglicky: Perch, německy: Barsch, Flussbarsch
řád: Ostnoploutví, čeleď: Okounovití
potrava: dravec
délka života: 15 let, pohlavní dospělost: 2-5. rok, doba rozmnožování: duben-květen
běžná velikost: 15 až 30 cm, maximum: 0,1 až 0,4 kg
Běžná naprosto nezaměnitelná menší dravá ryba s výraznými pruhy na bocích obývající většinu našich vod.

 

 

Rybářský řád pro rok 2013

Pravidla a povinnosti při rybolovu na rybníku Hráza ve Věžkách pro rok 2013 (budou ještě upravována): 

1.Každý dospělý člen Sokola odpracuje v rámci údržby rybníka min.     hodin brigád. Z brigád se lze vyplatit částkou         Kč. Brigády budou odpracovány v průběhu roku.
2. Každý chytající, nejde-li o členy Sokola, je povinen mít při lovu u sebe:
 místní povolenku, která obsahuje úlovkový list, rybářský řád
 podběrák
 vezírek
 vyprošťovač háčků
 metr
 propisovací tužku.
3. S ulovenou rybou lovící zachází slušně a tak, aby ji co nejméně poškodil – dle platných směrnic ČMRS. Při zjištění nešetrného zacházení s rybou, bude okamžitě odebrána povolenka a dotyčnému nebude povoleno na rybníce rybařit.
4. Chytající smí lovit na 1 prut. Smí si ponechat za jednu sezónu  ?  kusů ušlechtilých ryb (kapr, cejn, lín, amur). 

5. U mladistvých do 10 let je bezpodmínečně nutný dozor dospělé osoby. Od 10 do 15 let není dozor bezpodmínečně vyžadován. Děti do 15 let mohou chytat pouze na jeden prut.
6. Každý chytající je povinen seznámit se s pravidly lovu ryb a povinnostmi, udržovat pořádek kolem sebe, před zahájením lovu zaznamenat příchod k rybníku, při ponechání ulovené ryby je lovící povinen úlovek okamžitě zaznamenat do úlovkového listu. Měnit ulovené ryby v saku a se spolulovícími je zakázáno.
7. Chytající je povinen odevzdat povolenku do 30. listopadu členu Sokola Věžky Pavlu Heichlovi, který je stanoven hospodářem na rybníce.  Pokud nebude povolenka ve zmíněném termínu odevzdána, nebude na příští sezónu vydána.
8. Je zakázáno používat skleněných předmětů k uchovávání nástrah, rozdělávání ohňů.
9. Rybářská sezóna bude začínat 1.dubna a končit 30. listopadu. ( pokud provozovatel neurčí jinak )
10. Hospodář rybníka může na nezbytně nutnou dobu rybník uzavřít, případně povolit chytání systémem „ CHYŤ A PUSŤ"
11. Míry na ulovené ušlechtilé ryby jsou:
 kapr 45 – 60 cm, nad 60 cm se pouští
 amur 60 cm , nad 75 cm se pouští
 cejn velký, nad 75 cm se pouští
 lín obecný, nad 60 cm se pouští
12. Lovení dravců je povoleno od 16.června.
13. Při hrubém porušení pravidel a povinností při rybolovu na rybníku bude odebrána povolenka.
14. Kontrolou jsou pověřeny tyto osoby: Pavel Heichel, Marcel Majda a ostatní členové Sokola 
V případě dotazů a nejasností, se můžete telefonicky obrátit na tel.č.: 733 100 197 (p. Heichel), www.sokolvezky.webnode.cz