Historie

Historie T.J. Sokol Věžky se začíná teprve psát.

Jak už to bývá, většinou první dobré počiny vznikají v hospodě.  A ani zde tomu nebylo jinak.  V hospůdce „U silnice“ ve Věžkách se sešli Marcel Majda, Aleš Bosák a Ivana Zavadilová. Účelem setkání bylo dát vyvíjeným aktivitám nějaký směr, cíl, organizaci. Vybíralo se ze dvou možností, zda zůstat u tělovýchovné jednoty, která zde vznikla po r. 1948 a nejlepší léta měla již za sebou, nebo se stát členem tělocvičné jednoty, která má nějaký systém. O záměru založit Tělocvičnou jednotu Sokol Věžky rozhodla skutečnost, že Ivana Zavadilová je dlouholetou členkou Sokola v Kroměříži a v posledních 3 letech byla i náčelnicí této jednoty a zároveň i Sokolské župy Hanácké, takže znala prostředí této organizace.

Na Valné hromadě T.J. Sokola Věžky, která byla založena jako 16. jednota Sokolské župy Hanácké, dne 30. 5. 2012 byl zvolen nový výbor ve složení: Ivana Zavadilová (starostka), Aleš Bosák (jednatel), Ing. Šárka Zurynková (hospodářka), Miluše Nováková (náčelnice), Pavel Heichel (vedoucí odboru sportu) a Marcel Majda (člen pro kontrolu).  Česká obec sokolská naši jednotu zaregistrovala 21. 9. 2012.

Výbor ve stejném složení pracuje i od letošních voleb, které se uskutečnily 18. 3. 2013.

Jsme sice početně malá jednota, ale četností svých akcí se vyrovnáme i těm větším. Jen za období 10 měsíců jsme stačili zorganizovat 16 akcí, některé ve spolupráci s místními hasiči nebo obcí.  Naše aktivity jsou určeny pro všechny věkové kategorie – od těch nejmladších až po nejstarší, od tvořivých a hravých až po sportovce, od milovníků slivovice až po příznivce leteckého modelářství.

Nemáme sice sokolovnu, ale v letošním roce jsme si od obce pronajali rybník, o který jsme se začali starat, aby jako první mohl zahájit svoji činnost oddíl mladých rybářů.

Plánů do budoucna je hodně, doba nelehká. Uvidíme, jestli naše činnost osloví i další příznivce.

 

Jen pro zajímavost - Sokolové z okolních obcí se zapojovali do činnosti Sokola Kroměříž již před rokem 1900 (kronika na webových stránkách Sokola Kroměříž - www.zupahanacka.webnode.cz).