Seniorské odpoledne - 13. 1. 2013

Osobními pozvánkami bylo pozváno celkem 65 seniorů jak z Věžek, tak i z Vlčích Dolů. Předběžně se přihlásilo 35 občanů. Nakonec se akce zúčastnilo 28 seniorů. Nižší účast byla zřejmě způsobena nejen nemocí pozvaných, ale i obavy z chřipkové epidemie, která v tomto období vypukla. Na akci přispěla obec částkou 4 000,- Kč, která byla schválena na zastupitelstvu v prosinci 2012.

První pozvaní začali přicházet již o 15 minut dříve, ale to organizátorům nevadilo. Přípravy byly dokončeny, pro každého nachystány chlebíčky, zákusky, slané pečivo i pitný režim, a tak mohli organizátoři příchozí postupně vítat. 
Setkání bylo zahájeno včas - přesně podle pozvánky. Po oficiálním přivítání starostkou Sokola, si přítomní nejen na setkání, ale i na další společné akce připili slivovičkou. 

A pak již program zahájila přednáška příslušníka Policie z obvodního oddělení Morkovice, který ve 20 minutovém vystoupení nabádal k opatrnosti při úschově finančních prostředků, při komunikaci s neznámými lidmi, prostě "Jak se nenechat doběhnout". Jeho kolegové mezitím rozdávali drobné letáčky a kalendáříky. V 15 h místnost rozezněly písničky z pohádek, muzikálu, starší hity v podání Katušky a Michalky Suchých. Bohužel v polovině jejich vystoupení vypadla elektrika a tak nastala asi 10 min. výluka. Po odzpívání asi 10 písniček sklidily děvčata nejen zasloužený potlesk, ale i obdiv za krásný zpěv. Po krátké přestávce Šárka Zurynková dále uvedla kronikářku obce pí Soňu Prandorfiovou, která se krátce představila a požádala přítomné o spolupráci při dopisování kroniky od r. 1986 - 2010. Protože v pozvánce byla i žádost, aby ti, kteří mají nějaké zajímavé fotografie, je přinesli k prohlédnutí, tak dalším bodem programu bylo i promítání fotografií. Technika na skenování byla připravena, a tak nic nebránilo tomu, aby přítomní hádali, kdo je na fotkách zachycen - čí maminka, babička nebo strýček na nich pózují. V rámci promítání byly ukázány i staré fotky zámku, jeho interiéry, jeho poslední majitel, i okolí kostela po vysvěcení, ale našlo se i pár novodobějších snímků z realizace horního rybníku a ze života ve Věžkách. V průběhu krátké přestávky poděkovala paní Majdová Sokolu za organizaci této akce, která zde nebyla několik let.  A pak přišla na řadu  hudba v podání harmonikáře Milana Zahradníka z Bezměrova a jeho houslové partnerky Evy Vojtkové z Troubek, kteří rozezpívali sál. Někteří dokonce využili volného prostoru mezi stoly k tanci. Po odchodu posledního účastníka, organizátoři uvedli sál do původního stavu a spokojeni odcházeli domů s vědomím, že se starším spoluobčanům setkání líbilo a budou rádi za jeho pokračování.